Porównywarka wynagrodzeń


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto:
zachodniopomorskie 3023.00
wielkopolskie 3098.00
warmińsko-mazurskie 2693.00
pomorskie 3405.00
podlaskie 2796.00
opolskie 3023.00
mazowieckie 4216.00
lubuskie 2793.00
lubelskie 2917.00
kujawsko-pomorskie 2833.00
świętokrzyskie 2823.00
śląskie 3513.00
podkarpackie 2786.00
dolnośląskie 3281.00

Projekt współfinansowany w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Innowacyjna Gospodarka

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość.