MECHANIK POJAZDÓW I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH (PLANT FITTER / MECHANIC)