MECHANIK SPRZĘTU CIĘŻKIEGO, POJAZDÓW I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH (PLANT FITTER / MECHANIC)